ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΗΣ

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΜΟΝΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ
ΔΕΙΚΤΕΣ

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 

  • ΟΥΡΩΝ
  • ΚΟΠΡΑΝΩΝ – MAYER – ΠΑΡΑΣΙΤΑ
  • ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ – ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
  • ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ / ΩΤΙΚΟΥ / ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

  • ΑΙΜΑΤΟΣ
  • ΟΥΡΩΝ
  • ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ